RDMKHK logo
Search
Close this search box.

Regionální vzájemná výměna zkušeností

RVVZ 2023

Vzdělá­vací vík­end pro instruk­to­ry a vedoucí dět­ských a mládežnick­ých orga­ni­za­cí zejmé­na z Královéhradeck­ého kra­je

Těšit se můžete mimo jiné na:

  • ped­a­gogi­ka a komu­nikace s Petrou Dočkalovou
  • první pomoc
  • hry a prin­cipy her
  • pro­gram bezkon­tak­t­ních her se známým lek­torem Ẍandym
  • jak připrav­it akci 
KDY:  13.10. — 15.10. 2023
KDE: Náchod
CENA: 400,- Kč

Příh­lásit se můžete ZDE

RVVZ 2023
Přejít nahoru