RDMKHK logo

Regionální vzájemná výměna zkušeností

RVVZ 2023

Vzdělá­vací vík­end pro instruk­to­ry a vedoucí dět­ských a mládežnick­ých orga­ni­za­cí zejmé­na z Královéhradeck­ého kra­je

KDY:  13.10. — 15.10. 2023
KDE: Náchod

Přih­lašování bude spuštěno v červnu 2023

 

RVVZ 2023
Přejít nahoru