RDMKHK logo
Search
Close this search box.

Zveme vás na akce našich členských organizací

Zahájení sezóny na hradě Vízmburk

Při­jďte na slavnos­t­ní zahá­jení sezóny a pod­pořit svou návštěvou hrad Vízm­burk.
Hud­ba, šer­míři, jíd­lo a pití, trhov­ci a samozře­jmě hrad. To vše pro vás bude připraveno. Pro­gram akce najdete v plaká­tu.

Kdy:  13.5. 2023
Pořádá: Sdružení pro Vízmburk, z.s.

www.vizmburk.cz

Plakát Vízmburk
Přejít nahoru