RDMKHK logo
Search
Close this search box.

Mládež kraji

Je ti mezi 15 – 26 lety?

Jsi aktivní? Máš nápady a nemáš na ně peníze?

Chceš obo­hatit dění ve svém městě?

Vytvoř tým 4 a více lidí a získe­jte společně až 20 000 Kč pro svůj neziskový pro­jekt!

Na co se můžeš ve svém projektu zaměřit?

  • Kul­tura
  • Sport
  • Živ­ot­ní prostředí
  • Lid­ská prá­va (mul­ti­kul­turní prostředí)
  • Vol­ný čas
  • Zdravý živ­ot­ní styl
  • Sociál­ní oblast
  • Jiná důleži­tou oblast veře­jného živ­ota

Real­iza­cí pro­jek­tu získáš příleži­tost naučit se proměnit svou myšlenku ve skutečný pro­jekt a ten za finanční pod­pory Hrad­ce Králové a MŠMT sám zre­al­i­zo­vat.

Bližší informace o projektu a přihlášky najdeš tady:

Přejít nahoru